T-Bone - อย่าสัญญา

อย่าสัญญาถ้ามันทำให้เธอลำบากใจ
อย่าพูดเลย
อย่าเอ่ยคำว่ารัก
เพียงได้รู้
แค่เพียงได้รู้
ว่าวันนี้เธอ
มีฉันในใจ
คำว่ารัก
กับคำว่ารัก
ก็ไม่มีความหมาย

อย่าสัญญา
อย่าบอกกันว่ารักตลอดไป
อีกแสนไกลกว่าจะถึงวันนั้น
เพียงได้รู้
แค่เพียงได้รู้
ว่าวันนี้เธอมีฉันในใจ
คำว่ารัก
กับคำว่ารัก
ก็ไม่มีความหมาย

อยากจะขอแค่เราเข้าใจ
เชื่อใจกัน
เพียงบอกฉันทางแววตา
แทนคำสัญญาที่เรามีให้กันตลอดไป


เพียงได้รู้
แค่เพียงได้รู้
ว่าวันนี้เธอมีฉันในใจ
คำว่ารัก
กับคำว่ารัก
ก็ไม่มีความหมาย

อยากจะขอ
แค่เราเข้าใจ
เชื่อใจกัน
เพียงบอกฉันทางแววตา
แทนคำสัญญาที่เรามีให้กันตลอดไป

แทนคำสัญญาที่เรามีให้กันตลอดไป

Lyrics licensed by LyricFind