Nelli Matula - Koske

En tajunnu et on tollasii
Ennen ku sillon tavattii
Keskellä pimeintä talvee mut sä tunnuit keväältä
Ja nyt haluun vaan kylpee sun auringonsäteessä ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.