Kalabalık Bando - Beni Hatırla

Aklımdaki tilkiler yasta
Düşünemiyorum bu aralar
Uykular gidiyor, elimden kayıp gider
Gözümden düşünler, hadi bir dilek tut
Senden bana kalan koca bir...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.