Nelli Matula - Myöhäistä toivoo

Tavastian eteinen on viilee
Tuutte narikkaan paniikki iskee
Ja mun vaihtoehdot on
Taistele, pakene tai lukkiudu vessaan
Voinhan mä sieltäkin kuunn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.