Nelli Matula - Jumalatar

Sä avaat mulle oven ilman omaa agendaa
Väkijoukossakin tuntuu ku me oltais kahdestaan
Vastaan heti vaan koska et vaadi vastauksii
En työnnä sua poi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.