Asin - Awit Ni Brod

Kung may ligaya kang nadarama
At kung sayo ay may nagmamahal
May langit kang makakamtan dito sa lupa
Bawat araw mo'y tuwa

Makulay ang paligid ng iyon...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.