Tuure Boelius - Tytöt Tykkää

Yy, kaa, koo ja nee
Yy, yy, kaa, koo ja nee

Se on Boelius
Ja Teflon Bros

Sä näytät hyvältä
Ja tiedän et sä tiedät sen
Mut ei saa koskee
Ei,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.