Nut meria - อย่าทำ อย่าทำ

บอกคนนี้และบอกกับคนนั้น
เอ่ยคำพูดลอยลอยว่ารักกัน
ขอให้ว่ากันมาอย่าทิ้งให้งงนานนาน
อยากบอกรักเมื่อใจจะรักใคร
บอกจากใจตัวเอง

เจอะคนโน้นก็บอกว่าเธอรักกัน
แต่คนนั้นได้ยินว่าเธอเปล่า
เจอะคนไหนก็บอกไม่เคยเหมือนกัน
เลยไม่กล้าเดา

เกิดสับสนไม่อยากจะไปสนใจ
แต่หวั่นไหวเพราะคนเขาพูดอยู่
แอบมองเห็นว่าเธอไม่เป็นเหมือนเคย
มันก็เลยเกิดอยากจะรู้

มามาเข้ามามาบอกกับฉันตรงตรง
มัวทำให้งงกันอยู่ยังงี้อย่าทำอย่าทำ
มีมาสักคำให้มันรู้ไป
บอกให้รู้ให้ชัดชัด
ไม่วกวนเราทุกคนสบายใจ

บอกคนนี้และบอกกับคนนั้น
เอ่ยคำพูดลอยลอยว่ารักกัน
ขอให้ว่ากันมาอย่าทิ้งให้งงนานนาน
อยากบอกรักเมื่อใจจะรักใคร
บอกจากใจตัวเอง

อยากบอกฉันก็บอกที่ตัวฉันก่อน
อย่ายอกย้อนให้ไปถึงคนอื่น
อยากบอกฉันว่าอยากจะมาคบกัน
ทำได้เลยอย่ามัวไปฝืน


มามาเข้ามามาบอกกับฉันตรงตรง
มัวทำให้งงกันอยู่ยังงี้อย่าทำอย่าทำ
มีมาสักคำให้มันรู้ไป
บอกให้รู้ให้ชัดชัด
ไม่วกวนเราทุกคนสบายใจ

นา นาน้านา นาหน่านาน้า หน่าหน่า
นา นาน้านา นาหน่านาน้า อย่าทำอย่าทำ
ขอให้ว่ากันมาอย่าทิ้งให้งงนานนาน
อยากบอกรักเมื่อใจจะรักใคร
บอกจากใจตัวเอง

อย่าทำอย่าทำ
มามาเข้ามามาบอกกับฉันตรงตรง
มัวทำให้งงกันอยู่ยังงี้อย่าทำอย่าทำ
มีมาสักคำให้มันรู้ไปให้มันรู้ไป (รู้ไป)
บอกให้รู้ให้ชัดชัด
ไม่วกวนเราทุกคนสบายใจ

มามาเข้ามามาบอกกับฉันตรงตรง (บอกคนนี้และบอกกับคนนั้น)
มัวทำให้งงกันอยู่ยังงี้อย่าทำอย่าทำ (เอ่ยคำพูดลอยลอยว่ารักกัน)
มีมาสักคำให้มันรู้ไป (อยากบอกรักเมื่อใจจะรักใคร)
บอกให้รู้ให้ชัดชัด (บอกจากใจตัวเอง)
ไม่วกวนเราทุกคนสบายใจ

นา นาน้านา นาหน่านาน้า หน่าหน่า (บอกคนนี้และบอกกับคนนั้น)
นา นาน้านา นาหน่านาน้า อย่าทำอย่าทำ (เอ่ยคำพูดลอยลอยว่ารักกัน)
มีมาสักคำให้มันรู้ไป (อยากบอกรักเมื่อใจจะรักใคร)
บอกให้รู้ให้ชัดชัด (บอกจากใจตัวเอง)
ไม่วกวนเราทุกคนสบายใจ

นา นาน้านา นาหน่านาน้า หน่าหน่า (บอกคนนี้และบอกกับคนนั้น)
นา นาน้านา นาหน่านาน้า อย่าทำอย่าทำ (เอ่ยคำพูดลอยลอยว่ารักกัน)
มีมาสักคำให้มันรู้ไป (อยากบอกรักเมื่อใจจะรักใคร)
บอกให้รู้ให้ชัดชัด (บอกจากใจตัวเอง)
ไม่วกวนเราทุกคนสบายใจ

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind