Birgir Hákon - Taka Meira Út

Gerist ekki að sjálfu sér verður að hoppa út
Stafla meira upp síðan taka meira út
Ú ú ú klíkan rúllar djúpt
Er að færa shittið já shittið mitt er þ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.