Aleksanteri Hakaniemi - Kiitän sua kaikesta

Mmm mmm mmm mmm
Mmm mmm mmm mmm
Sä olit enkeli
Kun mut pelastit
Siitä tilasta
Mihin elämä lukitsi

Mä olin vankina
Itseni kahlima
Nurkkapöydä...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.