Deniz Tekin - Depozito

Bu sabah kalktım, bi' kahve yaptım
Kafam dalgındı, yumurtayı yaktım
Bi' iki dükkan dolaştım, üç dört selam aldım
Beş altı, bu arada o ceketin benzerin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.