Lauri Haav - Alas

Aaah ah ah ah ah
Aaah ah ah ah ah
Aaah ah ah ah ah
Aaah ah ah ah ah

Työnnä mut alas
En pysty hengittää
Nosta mut takas
Jos mä viel selviin tä...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.