El Arrebato - Aquí Me Tienes

Aquí me tienes
Besando tus heridas
Tan tuyas como mías
Porque a mi también me duelen

Aquí me tienes
Buscando esa mirada esa palabra
Que aunque...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.