El Arrebato - Si La Hubieras Visto

Amigo, si la hubieras visto
No pensarías que me he vuelto loco perdido
Tú sabes que para estas cosas siempre
He sido un poco frío
Pero, amigo mío,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.