El Arrebato - En El Número 14

Si me pierdo búscame
Donde sobre la calor
Donde no haya cobertura
Y no suene el despertador

Si me pierdo búscame
Dentro de un carcajada
Donde ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.