Aleksanteri Hakaniemi - POIKA

Jos kodilla ois kasvot, ne ois sun
Varsinki ku yksin jaksoit sillon kun olin raskas teini

Sillon mul ei ollu kieltä, jolla tän sanoo
Mutta aika a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.