Choir Ng Bayan - Kanlungan

Oh oh
Pana-panahon ang pagkakataon
Maibabalik ba ang kahapon oh

Natatandaan mo pa ba
Nung tayong dalawa'y unang nagkita
Panahon ng kamusmusan
Sa pili...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.