U.p. madrigal singers - Alay sa diyos
Overige artiesten: Ateneo chamber singers

O Diyos awang 'di mabilang
Tanggapin mo yaring aming alay
Gawin ito bilang tanda
Ng aming kaligtasan
Narito o Ama alak at tinapay
Bunga ng lupa at ng aming paggawa


O Diyos awang 'di mabilang
Tanggapin mo yaring aming alay
Gawing alaala ng pagkamatay
Muling pagkabuhay ni Hesukristo
Narito o Ama alak at tinapay
Bunga ng lupa at ng aming paggawa

O Diyos awang 'di mabilang
Tanggapin mo yaring aming alay
Sa bisa nitong sakripisyo
Mapasaamin ang buhay na walang hanggan
Narito o Ama alak at tinapay
Bunga ng lupa at ng aming paggawa

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind