Philippine Madrigal Singers - Hindi Kita Malilimutan

Hindi kita malilimutan
Hindi kita pababayaan
Nakaukit magpakailanman (oh)
Sa 'king palad ang yong pangalan

Malilimutan ba ng ina (oh)
Ang anak na gal...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.