Canozan - İlan-ı Aşk

Seni bi gece karşıma alsam
Hislerimi anlatsam
Böyle hiç beklemediğin bi anda
Ilanı aşk etsem

Sevinir misin yoksa
Geçiştirir misin
Bunu önceden bilsem...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.