Canozan - Piyade Marşı

Of! çok sıkıldım seni aramaktan
Yerimde saymaktan çok sıkıldım
Of bari git daha da ileri saklan
Geri ye de bakma
Oyalan

Zor. zor mu karşında görmek
P...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.