Canozan - Uyumsuz

Kaybettim sandığım şu eski çoraplarım
Altındaymış yatağın
Nedendir anlamadım
Bacağıma sürtünen mini mini bir kedi
Gel de sev diyor beni
Tabi ki kırama...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.