Canozan - Bazen

Bazen dünya hiç olmadığı kadar mutsuz
Hiç olmadığı kadar ruhsuz görünür ya
Toz pembe hayallerin sonu bence
Acı gerçeklerin perde arkasında

Ah bazen o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.