Canozan - Ellerin Saçımda

Sen öylece konuşurken kucağında uyusam
Ellerin gezinir saçımda
Film izleyip sevişirken telefonu kapasak
Çocuklar yetişir ruhumda

Maalesef en basit ze...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.