Boss ac - É mintira
Overige artiesten: T.c.

Bô sabê ê sô bô qu'm qrê , qu'm qrê
Baby, baby bô sabê q'ê sô bô qu'm qrê


Bô sabê ês riolent ê dôd na inventá mintira
'M ca sabê quem bá dzêb quês oiám ma um tal de Delmira
Ê tud mintira , onte 'm sai pa bá tratá de negoce
Ês bá dzêb quês oiám na discoteca prôp doce
'Braçadim num baby , ta tratál pa nenem
Ô nha cosinha , bô amor ca ta trocóbe pa ninguém
Ca tem days , mi nê mi , 'creditá na bô criol
Bô quê nha Sol , dzid qu'm tá c'amdjer sentóde na nha cole??? Moç!!!
Ês tem inveja d'nôs relação
Desde que nô ranjá , bô ca ta dás atenção
Jám vitóbe que bô amiga ta espiám q'um olhar gulose
Ê mdjôr bô dál fala antes dum gaje bêm vrá nervose
'M ta juróbe , 'm ta sentóde móda um coitóde na nha cónte
tranquil na nha lugar , más sónte q'um sónte
Ês bá dób conta de mim ta dançá cola
Bó fcá chateóde móde bô otchá baton brumêdj na nha gola
Baby d'esmola , quel baton ê dum prima d'meu q'um salvá
Nô tá pertóde ês pintchál , dám na pescoce dá mantchá
'M ca tmá fê , bô sabê 'm ca tem nada pa escondê
'M ta na trabói pa ranjá cmida pa nô cmê , bô q'um q'rê


Ca bô tchá ninguém intchôde...ê mintira
Ês ta dzê ta inganóbe... ê mintira
Ês oiám má ote amdjer... ê mintira
'Creditá na bô criol o que ês contóbe...ê mintira


Ouvi q'bô home ca bô ouvi q'bôs amiga
Es ta dá conta de vida de cada qual ta inventá intriga
Já 'm fui mufin ma mim ê um home mudóde
S'algum amdjer dám fala 'm dzêl log q' mi ê casóde
Deus defende , nunca 'm tava fazêb um cõsa dessê
'Credit'a no q'm ta dzêb mód nha amor ca tem prêç
Bõ otchám sem aliança por isse bô fcá q'mêd
'M trál na trabói paquê el tava ta pertám na ded
Tlfone tá ligód más 'm tava sem rede
Mi ê um livre abert mi ma bô ca tem segred
Tchgá li tchám dód dôs bijim ness boquinha
Mi ê d'bossa bô ê minha criolinha nha cosinha


Ca bô tchá ninguém intchôde...ê mintira
Ês ta dzê ta inganóbe... ê mintira
Ês oiám má ote amdjer... ê mintira
'Creditá na bô criol o que ês contóbe...ê mintira


Mund tem tcheu amdjer ma mi ca crês
Mim sem bô ê moda plurim sem pêxe ,jám dzês
Jám dzês pa ês tchám da mon
Jám dzês pa ês ca tocám q'um ta sinti comichon
Esse fim de semana 'm tem estóde fóra na service
'm ca crê bá má ca podê negá compromisse
Dôs dia sem bô amor um eternidade
Ainda 'm ca nem bá jám ta sinti sodade
Câ bô ouvi o quês gulosa ta dzê ês ca sabê
Que mim sem bô 'm ca ta podê vivê
Bô ê nha pontche bô ê nha grõg nha midj ingron
Dzê ês riolent pa tchá AC da mon...d favor


Jám dzêb um vez, jám dzêb dôs vez
Ê sô bô qu'm qrê
Bô ê nha cosinha , criolinha
Qzê bô qrê fazê
Jám vitóbe, ês qrê intchóbe,
Mi ê dôd na bô
Bô ê nha amdjer, tchám fazêb sáb
Ca bô tchám mi sô.

Lyrics licensed by LyricFind