Daniska - Dilruba

Hayat denen şu kavganın ortasında ben
Ölümün yüzünü gördüm sesini duydum
Tam da her şey bitti derken ellerinle sen
Söküp attığım kalbimi yerine koydun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.