Nova Norda - Kuzeye Kaç

Kuzeyi bul, kuzeye kaç
Kuzeyini bul ve gözünü aç
Kuzeyi bul, kuzeye kaç
Kuzeyini bul ve gözünü aç

Ne ara geldim ben buralara?
Yabancıyım bu ormana
Dö...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.