Nova Norda - Dinozorlar

Bilmem ne kadar
Ne kadarım yakalar
Bedenime komutan dinozorlar var
Belki de bu kadar
Bu kadarım yakalar
İçimde yaşayan filozoflar var

Yine biri bizi ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.