Pacho El Antifeka - En La High

Pacho El Antifeka
KEVVO-KEVVO-KEVVO, prrr
Dímelo KEVVO
Dime algo, Brray
Chiis-cha cabrón
(Los Evo Jedis)

Se hace la santa, pero se las trae
F...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.