Tuure Boelius - Salaisuus

Hissi vitoseen, käytävän päähän
Suoraan sun syliin, tähän me jäädään
Ja sitku mä meen, sä alat säätää

Ettei kukaan tiedä et mä olin tääl
Me teht...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.