Sedef Sebüktekin - Günler Kısa

Uyku sonrası sersemlik üstümde
Yağmurlu bi gün soğuk hava, soğuk tenim de
Hiçbişeye dair heves yok içimde
Gözardı ettiğim şeyler var tam da önümde ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.