Niña Pastori - Que Pena

Qué pena, que se acabara
Qué pena por la manera
Qué pena, que pase el tiempo
Y me siga dando pena

Una madeja de risa
En un charquito de esmalte
Un di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.