Canozan - Aşk tarihi depresyonlarla doludur (akustik)

Saat geçti mevsim yazdı
Ruhu güzel olanlar azdı
Ve biri özelden yazdı of

Kader şans karma belki
Eski bi filozof der ki
Cennet öyle bi yer ki
Her gele...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.