Ruff Ryders - Buff Ryders (Skit)

Eve: I use to be shy and now I'm a ruff ryder

Man: the ruff ryders, the ruff ryders, ruff ryders, I'm a ruff ryder baby, wussup

Eve: nigga you can't...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.