Yahlyz - נכנס לאווירה

נכנס לאווירה
היא לא מעבירה
את הטראק היא מגבירה ולא השאירה לי ברירה
לוקח שלוקים מבירה ואיזה שאכטה נדירה
הכל קורה שם בדירה, באס מפה עד התקרה
הבאתי חפירה אבל הוצאתי אמירה
כמו כלב של שמירה תוקף כי באת לי ברע
אני דווקא בזון, מקיים את החזון
נותן תמיד פול גז, מחורר את האוזון

נכנסתי למשחק
הלו"ז שלי נחנק מלחן שנדבק ועוד חרוז נזרק אל הברדק
הם צחקו על זה חזק אבל אני כבר לא נדלק
אז הלכתי וחתכתי מפה בפוזה של סנדק
נפטרתי מהסרק עכשיו הכל הולך חלק
וייב ענק, וסוף סוף אני מוכן לתפוס ת'מייק
אני דווקא בזון, מקיים את החזון
אוכל ת'בני זונות ואומר ברכת מזון
אמן

Lyrics licensed by LyricFind