L.Mont - Bobby Shmurda

Ima Catch ah body, Bobby Shmurda
Ima Catch ah body, Bobby Shmurda
Ima Catch ah body like Bobby Shmurda n***a
Bobby Shmurda n***a
Bobby I murda n****as...

Lyrics licensed by LyricFind