Thái hiền - Tưởng rằng đã quên

Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn

Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên thân đau muốn nằm
Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên

Còn gì đâu những đoá hoa hồng
Vì trái tim tội lỗi lưu vong
Còn gì đâu những má xưa nồng
Dù xác thân còn phút ăn năn

Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên em qua phố rộng
Một lời trối trăng còn tìm thấy trong đôi mắt


Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Tay em vẫn còn dựng đời bão lên
Làm từng vết thương hồn nhiên

Còn lại đây những sớm mai buồn
Vì phố xưa cỏ lá mong manh
Còn lại đây những bến hoang tàn
Vì xác thân đã quá lênh đênh

Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên em qua phố rộng
Một lời trối trăng còn tìm thấy trong đôi mắt

Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Tay em vẫn còn dựng đời bão lên
Làm từng vết thương hồn nhiên

Dựng đời bão lên
Làm từng vết thương hồn nhiên
Dựng đời bão lên
Làm từng vết thương hồn nhiên
Dựng đời bão lên
Làm từng vết thương hồn nhiên

Lyrics licensed by LyricFind