M Auttapon - โคตรเพราะ

เพราะว่าเราไม่เคยเข้าใจ
เพราะว่าฉันนั้นดีเกินไป
เพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้
เพราะว่าเราต่างกันเกินไป

เพราะว่าเราไม่มีเวลาให้กัน
เพราะว่าฉันวันนี้มันยังไ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.