S.T Sơn Thạch - Lì Xì Đi

Bộn bề cuộc sống thời gian cứ thấm thoát thoi đưa
Vèo vèo quẩn quanh một năm lại trôi qua mất rồi (qua mất rồi)
Hùng hục cả năm làm việc mà chẳng thấy...

Lyrics licensed by LyricFind