Musikatha kids - Sa aking paglaki

Sa aking paglaki
Gusto kong maging guro
Upang mabuting asal ay aking maituro
Sa aking paglaki
Gusto kong maging pulis
Lipuna'y mapanatiling payapa nang lagi

Ngunit higit sa lahat gusto kong maging katulad mo Hesus
Kung magmahal ay tapat at kung umibig ay taos
Sa aking paglaki
Ito ang nais ko
Ang makita ka ng iba sa buhay ko


Sa aking paglaki
Gusto ko manggagamot
Sa sino mang may sakit ginhawa'y maidulot
Sa aking paglaki
Gusto kong maging pangulo
Upang ang bayan nati'y makilala sa buong mundo

Ngunit higit sa lahat gusto kong maging katulad mo Hesus
Kung magmahal ay tapat at kung umibig ay taos
Sa aking paglaki
Ito ang nais ko
Ang makita ka ng iba sa buhay ko

Ngunit higit sa lahat gusto kong maging katulad mo Hesus
Kung magmahal ay tapat at kung umibig ay taos
Sa aking paglaki
Ito ang nais ko
Ang makita ka ng iba sa buhay ko

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind