Duy quang - Phượng trì, ôi phượng trì

Maria Maria
Maria linh hồn tôi ớn lạnh
Maria Maria
Run như run thần tử thấy long nhan
Maria Maria
Run như run hơi thở chạm tơ vàng
Maria Maria
Nhưng lòng thấm nhuần ơn trìu mến
Maria Maria

Phượng Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
Lạy Bà là đấng tinh truyền
Phượng Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
Lạy Bà là đấng tinh truyền
Phượng Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
Lạy Bà là đấng tinh truyền
Phượng Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
Lạy Bà là đấng tinh truyền
Thơ tôi bay suốt một thời chưa thấu (thơ tôi bay suốt một thời chưa thấu)
Hồn tôi bay biết bao giờ mới đậu (hồn tôi bay biết bao giờ mới đậu)
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang
A Men

Lyrics licensed by LyricFind