Thái hiền - Vũng lầy chúng ta

Theo em xuống phố trưa nay
Đang còn chất ngất cơn say
Theo em bước xuống cơn đau
Bên ngoài nắng đã lên mau

Cho nhau hết những mê say
Cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây
Trên cánh môi say trên những đôi tay
Trên ngón chân bước về tình buồn tình buồn

Yêu nhau giữa đám rong rêu
Theo dòng nước cuốn lêu bêu
Đi qua những phố thênh thang
Đi qua với trái tim khan
Đi qua phố bước lang thang
Đi qua với trái tim khan

Theo em xuống phố trưa mai
Đang còn nhức mỏi đôi vai
Theo em bước xuống cơn đau
Bên ngoài nắng đã lên mau

Cho nhau hết những mê say
Cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây
Trên cánh môi say trên những đôi tay
Trên ngón chân bước về tình buồn tình buồn


Yêu nhau giữa đám rong rêu
Theo dòng nước cuốn lêu bêu
Đi qua những phố thênh thang
Đi qua với trái tim khan
Đi qua phố bước lang thang
Đi qua với trái tim khan

Theo em xuống phố trưa mai
Đang còn nhức mỏi đôi vai
Theo em bước xuống cơn đau
Bên ngoài nắng đã lên mau

Cho nhau hết những mê say
Cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây
Trên cánh môi say trên những đôi tay
Trên ngón chân bước về tình buồn tình buồn

Qua đi qua đi dứt cơn mê
Tình buồn chồng chất lê thê
Qua đi qua đi dứt cơn say
Tình này tình rồi thay

Ta sống trong vũng lầy một ngày vùi dần
Còn vùi sâu còn vùi sâu trong ngao ngán không dứt hết cơn cơn ê chề
Ta sống trong vũng lầy một ngày vùi dần còn vùi sâu
Còn vùi sâu trong ngao ngán không dứt hết một một lần đau

Qua đi qua đi dứt cơn mê
Tình buồn chồng chất lê thê
Qua đi qua đi dứt cơn say
Tình này tình rồi thay

Lyrics licensed by LyricFind