Hagibis - Legs

Legs
Legs

Ang sahig ay nagliliyab
Pag ikaw ay sumasayaw
Sa tuwing iikot ka
Ang ulo ko'y umiikot din

Wag mo naman akong takawin
Wag mo naman akong uh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.