Manuel González (Ex Rebujito) - Una Bachata

Voy a pedirle a Dios que a mí me dé
La posibilidad de acariciar tu piel
Como esa noche donde juntos tú y yo
Bailamos entre sábanas mi amor

Y cua...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.