Sedef Sebüktekin - Sen Istersin

(O kadar da umrunda değilmişim belki de)
Kaşın çizik, kulağında halka
Bi‘ serseriydin seni ilk gördüğüm anda
Uzun baktın biraz fazla
Seni unutmak artı...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.