Canozan - Sar Bu Şehri

Anlamam nedenini üzmüşler bebeğimi ah (aaa)
Tam yüzüne dalmışken, çizmiş kendi resmini ah (aaa)

N'olursun kaç kurtar kendini bu diyardan, yar
Güneşi ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.