Canozan - Mutlu Olmak Zordur Derler

Güzelim hiçbir zaman görmedim senin gibi
Özledim seni, özledim seni

Gözlerinde bir yol var ah geçsem mi çağırır beni
Özlerim seni, özlerim seni

Sen ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.