Thái hiền - Hãy khóc đi em

Hãy khóc đi em cuối cuộc tình
Còn đây những ngày buồn
Hãy khóc hãy khóc đi em
Có còn gì ngày thôi hết đợi chờ

Hãy khóc hãy khóc đi em
Hãy khóc hãy khóc đi em
Dòng nước mắt sẽ bay trong trời
Làm cơn mưa rớt trên chăn gối
Lời cỏ cây hát trên da người


Hãy khóc đi em cuối cuộc tình
Còn đâu những mặn nồng
Hãy khóc hãy khóc đi em
Có còn gì tình đã mất đường về

Hãy khóc hãy khóc đi em
Hãy khóc hãy khóc đi em
Hãy khóc hãy khóc đi em
Hãy khóc hãy khóc
Hãy khóc đi em

Lyrics licensed by LyricFind