Thái hiền - Quán lạ

Ngày xưa trong quán nhỏ
Ngày xưa trong quán nhỏ
Đời không có mùa đông
Trên môi cà phê ngọt
Trong mắt giọt tình nồng

Hôm nay trong quán lạ
Hôm nay trong quán lạ
Hai đứa ngồi nhìn nhau
Trên môi cà phê đắng
Trong mắt giọt tình sầu

Vài năm trời lận đận
Đời ngọt ngào vết thương
Vài năm trời bôi bác
Đời vui những tấn tuồng

Anh bây giờ đã khác
Trán đã hằn nếp nhăn
Em bây giờ cũng khác
Má đã phai sắc hồng

Mắt nào thôi lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Lòng nào như suối cạn
Tình nào đã chia xa


Vài năm trên xứ lạ
Vài năm trên xứ lạ
Không còn gì cho nhau
Giọt tình cuồng trong mắt
Cũng tan với nỗi sầu

Vài năm trời lận đận
Đời ngọt ngào vết thương
Vài năm trời bôi bác
Đời vui những tấn tuồng

Anh bây giờ đã khác
Trán đã hằn nếp nhăn
Em bây giờ cũng khác
Má đã phai sắc hồng

Mắt nào thôi lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Lòng nào như suối cạn
Tình nào đã chia xa

Vài năm trên xứ lạ
Vài năm trên xứ lạ
Không còn gì cho nhau
Giọt tình cuồng trong mắt
Cũng tan với nỗi sầu

Lyrics licensed by LyricFind