Thái hiền - Bên ni bên nớ

Đêm chớm ngày tàn
Theo tiếng xe về lăn về viễn phố
Em hỡi sương rơi
Ngoài song đêm hạ
Ôi buồn phố xá

Hoang liêu về trên tha ma
Tiếng chân gõ guốc xa xa
Người xa vắng người
Người xa vắng người

Em có nghe rộn rã bước ai vất vả bóng ai chập chờn
Hồn ai cô đơn tìm về ấm cúng
Em có nghe bi ai tình ai ấp úng
Thương ai lạc loài ăn mày xán lạn ngày mai

Đêm ni ai say đất lở em ơi có nghe rạn vỡ
Vạn mảnh ly tan theo chuỗi cười
Bên tê thành phố tráng lệ
Giai nhân nằm khoe loã thể
Bên ni phố vắng ôi lòng ngoại ô

Em có nghe hồ như bước ai gõ nhịp bước ai giang hồ
Hẹn ai bên ni dài in ngõ cũ
Em có nghe bên ni lạnh như bên nớ
Phút giây chia lìa trong lòng vẫn phải đèo mong


Hai tâm linh giam kín lại
Bấm đốt ngón tay chờ đợi
Chờ ngày con thơ thơ cũng ra đời

Em ơi ngoài kia liếp ngỏ
Sương rơi ngoài song khép hờ
Bên trong kín gió ấm ơi là tình

Bên tê thành phố tráng lệ
Giai nhân nằm khoe loã thể
Bên ni phố vắng ôi lòng ngoại ô

Em có nghe hồ như bước ai gõ nhịp bước ai giang hồ
Hẹn ai bên ni dài in ngõ cũ
Em có nghe bên ni lạnh như bên nớ
Phút giây chia lìa trong lòng vẫn phải đèo mong

Hai tâm linh giam kín lại
Bấm đốt ngón tay chờ đợi
Chờ ngày con thơ thơ cũng ra đời
Em ơi ngoài kia liếp ngỏ
Sương rơi ngoài song khép hờ
Bên trong kín gió ấm ơi là tình

Writers:

Lyrics © Songtrust Ave

Lyrics licensed by LyricFind